Kuntavaalit ehdokkaat 2021 Helsinki vaalikone PS Kokoomus SDP vihreät ennakkoäänestys paikat äänestyspäivä keskusta

Kuntavaalit 2021 Helsinki

Ehdokas: Kari Markkola, yrittäjä

Kustannustehokas ja kilpailukykyinen Helsinki luodaan kokemuksella, osaamisella ja yhteistyöllä

Äänestä henkilöä joka kehittäisi, priorisoisi ja vauhdittaisi kunnan toimintoja. Kuntalaiset tarvitsevat enemmän vastinetta korkeille palvelumaksuille ja verotetuille euroille. Kuntataloutta tulisi ylläpitää ilman  velanottoa. Velanotolla tulisi aina saavuttaa lisäarvoa mikäli siihen päädytään. Hankkeet tulisi toteuttaa tärkeysjärjestyksessä joten mm. liikennemerkkien vaihtaminen ei mene Hurstin jonossa apua kaipaavien ihmisten edelle. Äänestä muutosta. 

Kuntavaalit 2021 Helsingin kaupunki

Vaaliteemani Helsingin kunnan toiminnan näkökulmasta
Kuntavaalit 2021 Helsinki vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat julkinen liikenne palvelutuotanto

TEHOKAS PALVELUTUOTANTO

Tuotetaan kunnallisia palveluita tehokkaammin korkean teknologian ratkaisuilla.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-verotuotetut-palvelut-kustannustehokas-rakentaminen

KUNTATALOUS

Investoinnit hyötyjen mukaan. Enemmän tuloksia samalla budjetilla.

Ei lisää velkaa. Parempi talousjohtaminen

Vähemmän tuloksettomia projekteja ja tulosvastuu.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-turvallisuus

SUJUVA JA TURVALLINEN JULKINEN LIIKENNE

Jokaisella on oikeus turvalliseen liikkumiseen Helsingissä. Julkisilla liikennevälineillä pitää tarjota tuvallinen liikkuminen mihin vuorokauden aikaan tahanasa.

Helsinki Kuntavaalit 2021 kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp vaalikone ennakkoaanestys ehdokkaat lapsiperheiden tukeminen

LAPSIPERHEIDEN TUKEMINEN

Lapsiperheitä kannattaa tukea. Jokainen tuleva veronmaksaja on mahdollistaa hyvinvointia tulevaisuudessa. Tarvitaan riittävät edellytykset perheiden taloudelliselle toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Arkielämää helpottavia palveluita

Kuntavaalit 2021 Helsinki koulutukseen investointi vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestyspaikka ehdokkaat

KOULUTUS

Koulutuksen tason merkitys on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi. Teknologiaosaaminen lisää mahdollisuuksia pysyä mukana muuttuvassa maailmassa. Koulutuksen tarjonnan Helsingissä tulisi pysyä mahdollisimman korkealaatuisena. Investointi koulutukseen tänään on tuloa huomenna. 

Kuntavaalit 2017 Tampere Kokoomus vaalikone ennakkoäänestys ikäihmisten hoito

IKÄIHMISTEN HOITO

Ikäihmisten hoidon taso tulisi olla laadukasta. Useimmat meistä käyttävät näitä palveluja tulevaisuudessakin. Jos palvelut eivät ole riittävässä kunnossa jo tänään niin ne eivät tule olemaan sen parempia tulevaisuudessakaan. 

Kuntavaalit 2021 Helsinki huolehditaan kaikista vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat pidetaan huolta

HUOLEHDITAAN - HURSTI

Yhteiskunnan laatu mitataan sillä miten se pitää huolta kaikista heikoimmassa olevasta jäsenestään.

HURSTIN kaltaisia tahoja kannattaa tukea ja antaa myös muuta tukea apua tarvitseville.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-kuntapolitiikka-yhteistyö

YHTEISTYÖHENKEÄ VALTUUSTOON

Kunnanvaltuuston toiminta puolueiden välillä pitäsi olla enemmän yhteistyöhön pyrkivää, ja pyrkimystä löytää kunnan, kunnan asukkaiden ja yritysten etujen kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Valtuuston edustajan päätöksen pitäisi aina perustua ratkaisuihin, jotka tuottavat parhaan lopputuloksen kuntalaisille.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-harrastusten-tukeminen

EDULLISIA HARRASTUKSIA

Kunnan pitäisi tukea aktiivisest edullisen ja monipuolisen harrastustoiminnan tarjoamista. Enemmän edullisia tiloja ja harrastuspaikkoja kaikkien kuntalaisten tasapuoliseen käytöön, etenkin nuorisolle.

Kuntavaalit 2021 - Helsinki yritykset

Alueita joissa kehitettävää Helsingin yritysten näkökulmasta
Kuntavaalit 2021 Helsinki vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreät rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat kaupunki paras kaupunki

YRITTÄJÄN HELSINKI

Helsinki tulisi olla myös yrittämisen pääkaupunki. Tuetaan yrittäjäpohjaisia tapahtumia. Mitä enemmän kaupungissa on tapahtumia sitä enemmän hyvinvointia lisääntyy. Tapahumia myös messukeskuksien ulkopuolella. 

Kuntavaalit 2021 Helsinki kivijalkayritykset vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat yrittajaystavallisyys

KIVIJALKAKAUPAT OVAT KAUPUNGIN SUOLA

Pienet putiikit luovat kaupungille sielun. Ilman monipuolista ostoskokemusta kaupunki menettää merkittävän määrän vetovoimaa. Autio kaupunki kun ei palvele ketään. Fredalle tarvitaan enemmän elämää. 

Kuntavaalit 2021 Helsinki vaalikone-kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat yrittajapalvelut kansvainvaliset sijoittajat

KANSAINVÄLISET SIJOITTAJAT

Kansainvälisten sijoittajien ja yritysten kiinnostusta Helsinkiä kohtaan tulisi merkittävästi edistää.

Kansainvälisiä yritystapahtumia Helsinkiin.

Helsingissä on merkittävä määrä korkeaa teknologiaosaamista. Useissa uusissa startup-yrityksissä kehitetään tuoteportfolioita, jotka kiinnostavat sijoittajia. Sijoittajat mahdollistavat lisää työpaikkoja.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys

VIENNIN ESTEIDEN POISTAMINEN

Kunnat ja valtio voisivat olla tukemassa viennin esteiden poistamista yrityksiltä, joiden näköpiirissä on merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, jotka vaativat erityisiä investointeja.

Esimerkiksi laatuluokitukset TUV ja CE, sekä ISO-standardit.

Työllistävä yritys kunnassa lisää hyvinvointia sen työntekijöilleen, muille palveluntuottajille ja kunnalle itselleen.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-tilapalvelut

YRITYSTEN KILPAILUKYKY

Ainoastaan kilpailukykyinen yritys työllistää.  Helsinkiläisiä yrityksiä kannattaa tukea ja kouluttaa digiaikaan, että Helsinkiläiset menestyvät paremmin globaalissa murroksessa.

Globaalit ja alueelliset kilpailutekijät ovat murroksessa. Agentti-, keinoäly- ja robottitekniikka vaikuttavat yritysten menestymiseen enemmän lähitulevaisuudessa, sillä yritykset kilpailevat jatkossa enemmän lähikuntien, kansallisten ja globaalien yritysten kanssa.

Palveluita ja tuotteita voidaan tarjota ja myydä ympäri maailmaa.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-kilpailykyky

TILAPALVELUT YRITYKSILLE

Julkisen sektorin vapaita tai osa-aikaisessa käytössä olevia tiloja sekä maa-alueita tarvittaisiin startup-yritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön jotta ne saavat mahdollisimman hyvän lähtökohdan kasvavalle liiketoiminnalleen.

Vain kasvava yritys palkkaa työntekijöitä, mikä mahdollistaa lisää veroeuroja.

Kuntavaalit 2021 Helsinki, Suomen Valtio

Vaaliteemani Suomen valtion näkökulmasta
Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-ehdullinen-energia-omaisuus

VALTION OMAISUUS

Suomen luonnonvaroja ja infraa, eikä muutakaan, mitä ei voida monistaa, ei pitäisi yksityistää. Luonnonvarat ja infra kuuluvat valtiolle eli kansalaisille.

Esimerkiksi kunnossapidon voi yksityinen sektori tuottaa kustannustehokkaasti palveluna. Sitä varten ei tarvitse yksityistää omaisuutta.

Monistettavissa olevien palveluiden tuottaminen voidaan yksityistää. Monopolia tulee välttää varsinkin, jos se koskee erityistä kiinteätä omaisuutta.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-verotus

SUOMEN KOKONAISVEROASTE

Yrityksen ja kuluttajan kokonaiselinkaariverotusta pitäisi merkittävästi madaltaa. Korkea verotus heikentää kulutusta ja toimeliaisuutta. Kuluttajille jäävä ylimääräinen raha kiertää vapaassa kierrossa paremmin, sillä käteen jäävä raha kulutetaan eikä katoa julkisen sektorin tehottomaan kuplaan.

Korkea kuluttajien ja yritysten kokonaisveroaste heikentää yritysten globaalia hintakilpailukykyä.

Top 5 verottavien maiden joukossa ei kannata olla, vaan kannattaa suosia keveän verotuksen mallia, jossa kansainväliset investoijat ja yritykset investoivat Suomeen ilman erillisiä markkinointiponnistuksia.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-lainsaadanto

VÄHEMMÄN SÄÄDÖKSIÄ

Vähemmän säädöksiä ja byrokratiaa. Erityisesti sellaisia säädöksiä, joiden pyrkimyksenä on vähentää ulkopuolista kilpailua, mutta jotka sen sijaan vaikeuttavat pienten yritysten tuotteiden ja palvelujen tuottamista.

Suomalaisista yrityksistä 98,9 prosenttia on alle 50 hengen yrityksiä.

Vuosina 2001—2012 yli 250 hengen suuryritykset palkkasivat 7164 henkeä. Samalla aikavälillä pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 100 000 hengelle, joten lainsäädännässä tulisi keskittyä pienten yritysten kilpailukyvyn edistämiseen.

kuntavaalit-Helsinki-vaalikone

OSAAMINEN

Liike-elämäosaamista telekommunikaatio, finassi, kaupan, julkiselta sektorilta ja perusteollisuudesta,
Yli 15 vuoden kokemus myynnistä (viennistä, tuonnista, projektitoiminnasta ja konsultoinnista)
20 vuoden kokemus kansainvälisistä yrityksistä
10 vuoden kokemus startup-yrityksistä
Teknologiaosaamista useilta alueilta
Hallitustyöskentelyä 10 vuotta