Kuntavaalit 2021 helsinki ehdokkaat vaalikone ennakkoaanestys kokoomus rkp keskusta perusuomalaiset liberaalit kari markkola 711

Kuntavaalit 2021 Helsinki

Ehdokas: Kari Markkola, yrittäjä

Oletko tyytyväinen Helsingin nykyiseen tilanteeseen ja suuntaan? Helsingin keskusta autioituu. Kauppa-, matkailu- ja palveluala tarvitsevat enemmän tukea, samoin ikäihmiset ja lapsiperheet. Hyvinvointi ja onnellisuus kuuluu kaikille. Äänestä muutosta. 

Kustannustehokas ja kilpailukykyinen Helsinki luodaan kokemuksella, osaamisella ja yhteistyöllä

Äänestä henkilöä joka kehittäisi, priorisoisi ja vauhdittaisi kunnan toimintoja. Kuntalaisten tulisi saada enemmän vastinetta korkeille hyödyke- ja palvelumaksuille sekä suoraan verotetuille euroille. Kuntataloutta tulisi ylläpitää ilman velanottoa. Velanotolla tulisi aina saavuttaa lisäarvoa mikäli siihen päädytään. Hankkeet tulisi toteuttaa tärkeysjärjestyksessä joten esim. liikennemerkkien vaihtaminen ei mene perheiden, ikäihmisten eikä Hurstin jonossa apua tarvitsevien ihmisten edelle. Äänestä muutosta, kaupunki pystyy tuottamaan palvelunsa paljon kustannustehokkaammin.

Liberaalipuolue vapaus valita

Kuntavaalit 2021 Helsingin kaupunki

Vaaliteemani Helsingin kunnan toiminnan näkökulmasta
Kuntavaalit 2021 Helsinki vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat julkinen liikenne palvelutuotanto

TEHOKAS PALVELUTUOTANTO

Tuotetaan kunnallisia palveluita tehokkaammin korkean teknologian ratkaisuilla. Lisätään automaatiota liiketoimintaprosesseihin. 

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-verotuotetut-palvelut-kustannustehokas-rakentaminen

KUNTATALOUS

Investoinnit hyötyjen mukaan. Enemmän tuloksia samalla budjetilla.

Ei lisää velkaa.

Vähemmän tuloksettomia projekteja ja tulosvastuu. 

Kunnan palveluja tulisi tehostaa ja optimoida.

Parempi talousjohtaminen.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-turvallisuus

SUJUVA JA TURVALLINEN JULKINEN LIIKENNE

Jokaisella on oikeus turvalliseen liikkumiseen Helsingissä. Julkisilla liikennevälineillä tulisi tarjota tuvallinen liikkuminen eri vuorokauden aikoina.

Helsinki Kuntavaalit 2021 kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp vaalikone ennakkoaanestys ehdokkaat lapsiperheiden tukeminen

LAPSIPERHEIDEN TUKEMINEN

Lapsiperheitä kannattaa tukea. Jokainen tuleva veronmaksaja mahdollistaa tulevaisuuden hyvinvointia. Tarvitaan riittävät edellytykset perheiden taloudelliselle toimeentulolle ja hyvinvoinnille. Arkielämää helpottavia palveluita ja kustannustukea lapsiperheille.

Kuntavaalit 2021 Helsinki koulutukseen investointi vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestyspaikka ehdokkaat

KOULUTUS

Koulutuksen tason merkitys on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi. Teknologiaosaaminen lisää mahdollisuuksia pysyä mukana muuttuvassa maailmassa. Koulutuksen tarjonta Helsingissä tulisi pysyä mahdollisimman korkealaatuisena. Investointi koulutukseen jo tänään on merkittävää tuloa lähitulevaisuudessa. 

Kuntavaalit 2017 Tampere Kokoomus vaalikone ennakkoäänestys ikäihmisten hoito

IKÄIHMISTEN HOITO

Ikäihmisten hoidon taso tulisi olla laadukasta. Useimmat meistä käyttävät näitä palveluja tulevaisuudessakin. Jos palvelut eivät ole riittävässä kunnossa jo tänään, niin ne eivät tule sitä olemaan tulevaisuudessakaan. Senioreille tulisi kehittää yhteisöllisiä ryhmiä joita tuetaan kunnan toimesta. On liian paljon yksinäisiä vanhuksia jotka tarvitsevat apua päästäkseen osaksi ryhmiä tai löytääkseen ryhmän. Myös apua liikkumiseen. 

Kuntavaalit 2021 Helsinki huolehditaan kaikista vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat pidetaan huolta

HUOLEHDITAAN - HURSTI

Yhteiskunnan laatu mitataan sillä miten se pitää huolta kaikista heikoimmassa olevasta jäsenestään.

HURSTIN kaltaisia tahoja kannattaa tukea ja antaa myös muuta tukea apua tarvitseville.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-kuntapolitiikka-yhteistyö

YHTEISTYÖHENKEÄ VALTUUSTOON

Kunnanvaltuuston toiminta puolueiden välillä pitäsi olla enemmän yhteistyöhön pyrkivää ja pyrkimystä löytää kunnan, kunnan asukkaiden ja yritysten etujen kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Valtuuston edustajan päätöksen pitäisi aina perustua ratkaisuihin jotka tuottavat parhaan lopputuloksen kuntalaisille.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-harrastusten-tukeminen

EDULLISIA HARRASTUKSIA

Kunnan pitäisi tukea aktiivisesti edullisen ja monipuolisen harrastustoiminnan tarjoamista. Enemmän edullisia tiloja ja harrastuspaikkoja kaikkien kuntalaisten tasapuoliseen käytöön, etenkin nuorisolle.

Kuntavaalit 2021 - Helsinki yritykset

Alueita joissa kehitettävää Helsingin yritysten näkökulmasta
Kuntavaalit 2021 Helsinki vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreät rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat kaupunki paras kaupunki

YRITTÄJÄN HELSINKI

Helsinki tulisi olla myös yrittämisen pääkaupunki. Tuetaan yrittäjäpohjaisia tapahtumia. Mitä enemmän kaupungissa on tapahtumia sitä enemmän hyvinvointia lisääntyy. Tapahtumia myös messukeskuksien ulkopuolella. 

Kuntavaalit 2021 Helsinki kivijalkayritykset vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat yrittajaystavallisyys

KIVIJALKAKAUPAT OVAT KAUPUNGIN SUOLA

Pienet putiikit luovat kaupungille sielun. Ilman monipuolista ostoskokemusta kaupunki menettää merkittävän määrän vetovoimaa. Autio kaupunki kun ei palvele ketään. Fredalle tarvitaan enemmän elämää. 

Kuntavaalit 2021 Helsinki vaalikone-kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestys ennakkoaanestys ehdokkaat yrittajapalvelut kansvainvaliset sijoittajat

KANSAINVÄLISET SIJOITTAJAT

Kansainvälisten sijoittajien ja yritysten kiinnostusta Helsinkiä kohtaan tulisi merkittävästi edistää.

Kansainvälisiä yritystapahtumia Helsinkiin.

Helsingissä on merkittävä määrä korkeaa teknologiaosaamista. Useissa uusissa startup-yrityksissä kehitetään tuoteportfolioita, jotka kiinnostavat sijoittajia. Sijoittajat mahdollistavat lisää työpaikkoja.

Helsinki Kuntavaalit 2021 vaalikone kokoomus perussuomalaiset sdp vihreat rkp aanestyspaikat ennakkoaanestys

VIENNIN ESTEIDEN POISTAMINEN

Kunnat ja valtio voisivat olla tukemassa viennin esteiden poistamista yrityksiltä, joiden näköpiirissä on merkittäviä kasvun mahdollisuuksia, jotka vaativat erityisiä investointeja.

Esimerkiksi laatuluokitukset TUV ja CE, sekä ISO-standardit.

Työllistävä yritys kunnassa lisää hyvinvointia sen työntekijöilleen, muille palveluntuottajille ja kunnalle itselleen.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-tilapalvelut

YRITYSTEN KILPAILUKYKY

Ainoastaan kilpailukykyinen yritys työllistää.  Helsinkiläisiä yrityksiä kannattaa tukea ja kouluttaa digiaikaan että Helsinkiläiset menestyvät paremmin globaalissa murroksessa.

Globaalit ja alueelliset kilpailutekijät ovat murroksessa. Agentti-, keinoäly- ja robottitekniikka vaikuttavat yritysten menestymiseen enemmän lähitulevaisuudessa, sillä yritykset kilpailevat jatkossa enemmän lähikuntien, kansallisten ja globaalien yritysten kanssa.

Palveluita ja tuotteita voidaan tarjota ja myydä ympäri maailmaa.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-kilpailykyky

TILAPALVELUT YRITYKSILLE

Julkisen sektorin vapaita tai osa-aikaisessa käytössä olevia tiloja sekä maa-alueita tarvittaisiin startup-yritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön jotta ne saavat mahdollisimman hyvän lähtökohdan kasvavalle liiketoiminnalleen.

Vain kasvava yritys palkkaa työntekijöitä, mikä mahdollistaa lisää veroeuroja.

Kuntavaalit 2021 - Suomen Valtio

Vaaliteemani Suomen valtion näkökulmasta
Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-ehdullinen-energia-omaisuus

VALTION OMAISUUS

Suomen luonnonvaroja ja infraa, eikä muutakaan, mitä ei voida monistaa ei pitäisi yksityistää. Luonnonvarat ja infra kuuluvat valtiolle eli kansalaisille.

Esimerkiksi kunnossapidon voi yksityinen sektorin yritys tuottaa kustannustehokkaasti palveluna. Sitä varten ei tarvitse yksityistää omaisuutta.

Monistettavissa olevien palveluiden myyminen ja tuottaminen voidaan yksityistää. Monopolia tulee välttää varsinkin jos se koskee erityistä ei monistettavissa olevaa omaisuutta.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-verotus

SUOMEN KOKONAISVEROASTE

Yrityksen ja kuluttajan kokonaiselinkaariverotusta pitäisi merkittävästi madaltaa. Korkea verotus heikentää kulutusta ja toimeliaisuutta. Kuluttajille jäävä ylimääräinen raha kiertää vapaassa kierrossa paremmin, sillä käteen jäävä raha kulutetaan eikä se katoa julkisen sektorin tehottomaan kuplaan.

Korkea kuluttajien ja yritysten kokonaisveroaste heikentää yritysten globaalia hintakilpailukykyä.

Top 5 verottavien maiden joukossa ei kannata olla, vaan kannattaa suosia keveän verotuksen mallia, jossa kansainväliset investoijat ja yritykset investoivat Suomeen ilman erillisiä markkinointiponnistuksia.

Kuntavaalit-2021-Helsinki-vaalikone-kokoomus-perussuomalaiset-sdp-vihreat-rkp-aanestys-ennakkoaanestys-ehdokkaat-lainsaadanto

VÄHEMMÄN SÄÄDÖKSIÄ

Vähemmän säädöksiä ja byrokratiaa. Erityisesti sellaisia säädöksiä, joiden pyrkimyksenä on vähentää ulkopuolista kilpailua, mutta jotka sen sijaan vaikeuttavat pienten yritysten tuotteiden ja palvelujen tuottamista.

Suomalaisista yrityksistä 98,9 prosenttia on alle 50 hengen yrityksiä.

Vuosina 2001—2012 yli 250 hengen suuryritykset palkkasivat 7164 henkeä. Samalla aikavälillä pk-yritykset loivat työpaikkoja yli 100 000 hengelle, joten lainsäädännässä tulisi keskittyä pienten yritysten kilpailukyvyn edistämiseen.

Näitä asioita Liberaalipuolue ajaa

Puolueohjelman pääkohdat

ALHAISEMPI VEROTUS

Työn verotusta tulee keventää merkittävästi leikkaamalla julkisia menoja, jotta ihmiset saavat itse päättää rahojensa käyttökohteista.

ELINKEINOVAPAUS JA VÄHÄINEN BYROKRATIA

Ylenmääräinen sääntely aiheuttaa myös talousongelmia. Sääntelyn luomiseen, valvontaan ja erilaiseen raportointiin käytetään työaikaa, joka pitäisi käyttää asioihin, jotka luovat hyvinvointia. Näin raskaalla julkisella hallinnolla meillä ei ole enää varaa pitää heikoimmista huolta.

JÄRKIPERÄINEN AVOIN PÄÄTÖKSENTEKO

Päätöksenteon tulee perustua tietoon, ei politikointiin tai tiedon vääristelyyn.

ETURYHMÄPOLITIIKAN AIKA ON OHI

Julkista valtaa ei tule käyttää etujen jakamiseen eturyhmille. Valta palautettava vaaleissa valitulle eduskunnalle.

Liberaalipuolue vapaus valita

PAIKALLINEN SOPIMINEN LISÄÄ TYÖLLISYYTTÄ

Ylenmääräinen sääntely aiheuttaa myös talousongelmia. Sääntelyn luomiseen, valvontaan ja erilaiseen raportointiin käytetään työaikaa, joka pitäisi käyttää asioihin, jotka luovat hyvinvointia. Näin raskaalla julkisella hallinnolla meillä ei ole enää varaa pitää heikoimmista huolta.

AVOIMUUS LISÄÄ LUOTTAMUSTA

Päätöksenteko, julkishallinto ja julkinen rahankäyttö täysin avoimeksi. 

TOIMIVA YHDENMUKANEN PERUSTURVA

Kaikille tulee taata perustoimeentulo kaikissa tilanteissa. Ansiosidoinnainen turva kuuluu kuitenkin yksilön omalle vastuulle.

VAPAUS VALITA

Kaikilla ihmisillä on oikeus elää elämäänsä kuten itse haluavat, kunhan eivät vie tätä oikeutta muilta. 

Kuntavaalit 2021 helsinki ehdokkaat kokoomus rkp keskusta perusuomalaiset liberaalit kari markkola 711

OSAAMINEN

Liike-elämäosaamista telekommunikaatio, finanssi, kaupan, julkiselta sektorilta ja perusteollisuudesta,
Yli 15 vuoden kokemus myynnistä (viennistä, tuonnista, projektitoiminnasta ja konsultoinnista)
20 vuoden kokemus kansainvälisistä yrityksistä
10 vuoden kokemus startup-yrityksistä
Teknologiaosaamista useilta alueilta
Hallitustyöskentelyä 10 vuotta